Popravka Bojlera – Najčešći Kvarovi

Popravka BojleraBojler ne greje vodu?

Ukoliko bojler ne greje vodu u većini slučajeva kvar je do grejača. Ovo je ujedno i jedan od najčešćih kvarova kod bojlera. Popravka podrazumeva zamenu kompletnog dela i smatra se jednostavnim postupkom, a uz adekvatan alat možete to učiniti i sami.

Zamena grejača zahteva da se skine plastični zaštitni poklopac sa dna.

Pre obavljanja zamene neophodno je tačno utvrditi kvar i da li je došlo do pregorevanja grejača. Ako je uključena svetleća kontrolna lampica, a u bojleru i dalje nema tople vode i nakon dužeg vremena to je siguran znak da je kvar u grejaču. Kontrolna lampica se napaja preko klema grejača što podrazumeva napon mreže u samim klemama. Napona nema jedino ako je loš spoj, zbog čega je najbolje sve detaljno prekontrolisati.

Postupak zamene grejača:

Pre početka bilo kakvog rada oko bojlera mora se isključiti osigurač i u potpunosti prekinuti napajanje el. energijom. Kada se skinu provodnici sa klema grejača preko kojih se napajaju mogu se izvesti potrebna merenja.

Kada se postavi unimer meri se otpornost. Merenja otpornosti klema moraju dati konačne vrednosti. U suprotnom se potvrđuje kvar na grejaču. Kod grejača imamo cev i žicu kroz koju prolazi struja i ukoliko dođe do istanjivanja zidova cevi može se desiti vrlo brzo da voda prođe kroz istu. U tom slučaju dolazi do pucanja žarne niti a merenjem otpornosti vode kao glavnog provodnika na mestu pucanja dobija se konačna vrednost.

Ispuštanje vode iz bojlera:

Prilikom zamene grejača mora se ispustiti voda iz bojlera. Zatim je potrebno da se raskači el. instalacija, a nakon toga odvije šraf sa sredine koji drži flanšnu. Pomeranjem flanšne može doći do curenja manje količine vode koja je preostala u bojleru. Skidanjem gumenog prstena koji je u ulozi dihtunga dolazi se do grejača. Potrebno je u ovom postupku očistiti i naslage kamenca koje su gotovo uvek prisutne. Nakon toga montira se novi grejač. Kod prohromskog bojlera obavezno je stavljanje prohromskog grejača.

Puštanje bojlera u rad:

Kada je kompletna zamena završena i vraćeni svi delovi, možete pustiti bojler da radi. Potrebno je prvenstveno uključiti osigurač a nakon toga naštelovati termostat. Uz glinericu ili probnu lampu mogu se proveriti naponi čime se dodatno vrši provera spajanja svih delova i ispravnosti bojlera.

Ukoliko niste sigurni da ćete ceo postupak izvesti na ispravan način, najbolje i najispravnije rešenje je svakako da pozovete stručno lice.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*