Kako Dolazi Do Kratkog Spoja

Pri naglom smanjenju otpora i povećanju struje u strujnom kolu dolazi do iznenadnog kvara odnosno kratkog spoja.

Kratak spoj može se javiti u sledećim oblicima:

• Do direktnog kratkog spoja obično dolazi u takozvanom metalnom kratkom spoju kada se dodirne metal sa metalom poprečnim presekom.

• Do varničenja dolazi ne u kontaktu dva metala već prolaskom struje kroz električni luk.

Direktan kratak spoj nema kod mesta kvara lokalizovano grejanje već dužinom celog električnog kola. Napajanje strujnog kola uglavnom se prekida pomoću automatskog prekidača tj. osigurača i u tom slučaju smanjuje mogućnost da se nešto upali ukoliko se poveća temperatura. U principu je jako teško da direktan kratak spoj izazove paljenje ili požar ukoliko su električne instalacije projektovane i izvedene.Ukoliko imate bilo kakvih problema sa električnim instalacijama pozovite električara.

Ukoliko se desi kontakt između dva potpuno ogoljena provodnika tu dolazi do kratkog spoja preko el. luka. Njihovim kontaktom dolazi do velike struje koja topi materijale i jonizuje gasove u okolini. I pored težnje da magnetna sila razdvoji provodnike sve dok se oni u potpunosti ne odvoje struja će proticati kroz most provodnika u kome su tečni metal i jonizovani gasovi. Prekidanje uspostavljenog provodnog mesta se dešava uz magnetne sile  i kada se rasprše užarene kapljice metala odnosno stvaranjem varnica. Nakon kratkog spoja primetna su oštećenja na površinama provodnika, koji imaju veće prečnike dok kod manjih može doći do totalnog uništenja.

Kod kratkog spoja preko el. luka vrlo lako može doći do požara i to u slučaju kada dođe do kontakta kapljica užarenog metala i zapaljivih materijala poput papira ili platna. Do ovakvog kratkog spoja uglavnom dolazi kod mesta gde se presecaju ili kidaju napojni energetski kablovi među ogoljenim provodnicima. Kratak spoj na ovim mestima je još veći ukoliko je pravac reza pod oštrim ugom u odnosu na osu kabla jer je sama površina provodnika koji su ogoljeni još veća.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*